Kleje dwuskładnikowe do parkietu

Pomimo tego, że dwuskładnikowe kleje do parkietu obecne są na polskim rynku od ponad 10 lat bardzo wielu parkieciarzy nadal ma ogromne problemy z ich prawidłowym zastosowaniem. Problemy te wynikają najczęściej z nieznajomości podstawowych reakcji chemicznych i zjawisk fizycznych, które wpływają na prawidłowe funkcjonowanie dwuskładnikowych klejów do parkietu. W bardzo wielu przypadkach nie bez znaczenia pozostają również przyzwyczajenia nabyte w czasie stosowania klejów rozpuszczalnikowych lub wodorozcieńczalnych

 DO PARKIETU

Sprzedaż dwuskładnikowych klejów do parkietu, pomimo ich stosunkowo kłopotliwego stosowania spowodowanego koniecznością mieszania dwóch składników oraz ograniczonym czasem użycia, systematycznie rośnie. Dzieje się tak dlatego, że w pewnych sytuacjach stają się one niezastąpione. Parkiet o dużych wymiarach wykonany z litego drewna, parkiet z drewna egzotycznego, parkiet przyklejany na niechłonnych podłożach, parkiet na ogrzewaniu podłogowym – oto tylko niektóre z sytuacji, w których stosuje się kleje dwuskładnikowe. Są one wybierane ze względu na dwie podstawowe cechy odróżniające je od klejów rozpuszczalnikowych i wodorozcieńczalnych:
kleje dwuskładnikowe nie zawierają wody, ani rozpuszczalników, które mogłyby negatywnie wpływać na przyklejane drewno, powodując jego nadmierne pęcznienie lub katalizując wydzielanie na powierzchnię żywic, substancji tłuszczowych lub barwników,
spoiny klejów dwuskładnikowych zachowują swoje parametry wytrzymałościowe i elastyczność przez bardzo długi okres czasu, nawet w sytuacji działania wyższych temperatur (np. ogrzewanie podłogowe).

RODZAJE KLEJÓW DWUSKŁADNIKOWYCH

Aktualnie na rynku dostępne są dwa rodzaje dwuskładnikowych klejów do parkietu:
- kleje poliuretanowo-epoksydowe
- kleje poliuretanowe

Kleje poliuretanowo-epoksydowe rozpoznać można po charakterystycznym zapachu amoniaku w utwardzaczu. Masa i utwardzacz mają podobną konsystencję, co ułatwia połączenie obydwu składników. Kleje poliuretanowo-epoksydowe charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością spoiny, która jednak jest stosunkowo sztywna. Kleje te wykazują dobrą przyczepność do różnych materiałów, a po zastosowaniu odpowiedniej gruntówki mogą być używane nawet do przyklejania parkietu bezpośrednio na płytkach ceramicznych, lastrico czy stali.
Kleje poliuretanowe różnią się pod kilkoma względami od poliuretanowo-epoksydowych. Ich utwardzacz jest płynny i całkowicie bezwonny. Mają one krótszy czas stosowania po wymieszaniu obydwu składników. Spoina klejów poliuretanowych jest mniej wytrzymała, ale charakteryzuje się znacznie większą elastycznością.
Pochodzące z Włoch kleje poliuretanowo-epoksydowe i poliuretanowe występują zwykle w kolorze jasnym i ciemnym. Kleje poliuretanowe wyprodukowane w Niemczech są zazwyczaj białe.

MIESZANIE KLEJÓW

Przy mieszaniu klejów dwuskładnikowych bardzo ważne jest zachowanie prawidłowych proporcji obydwu składników oraz dokładne ich połączenie.
Najczęstszy błąd popełniany przez parkieciarzy w trakcie stosowania klejów dwuskładnikowych, w wyniku którego spoina klejowa pozostaje nieutwardzona bądź nie uzyskuje optymalnych parametrów, jest niezachowanie prawidłowych proporcji wagowych obydwu składników. Brak ponad 10% zalecanej ilości utwardzacza praktycznie uniemożliwia powstanie prawidłowej spoiny.
Aby ograniczyć możliwość pomyłek przy odmierzaniu ilości składników większość producentów zabrania dzielenia zawartości opakowań na mniejsze części.
Mieszanie obydwu składników musi odbywać się zawsze przy pomocy mieszadła elektrycznego i powinno trwać 3-5 minut. Szczególnie dokładnie należy mieszać klej na dnie, na ściankach i w miejscach połączenia ścianek z dnem opakowania.

kleje1

kleje2

klej_zd3

UTWARDZANIE SIĘ KLEJÓW REAKCYJNYCH, CZAS UŻYCIA

Kleje dwuskładnikowe utwardzają się w wyniku chemicznej reakcji poliaddycji masy i utwardzacza. Z tego powodu często nazywane są także klejami reakcyjnymi. Szybkość reakcji uzależniona jest w głównej mierze od temperatury kleju i otoczenia. Z tego powodu należy unikać mieszania wychłodzonego lub rozgrzanego kleju. Bardzo ważna jest również temperatura podkładu, na którym przyklejany jest parkiet. W przypadku zbyt niskiej temperatury podkładu (poniżej +10°C) reakcja zostaje na tyle zahamowana, że powstaje wadliwa spoina klejowa.
Czas użycia kleju może zostać drastycznie skrócony, jeśli w czasie klejenia nie uwzględnimy, że w wyniku reakcji obydwu składników ze sobą wydzielane jest ciepło. Jeśli klej w trakcie reakcji znajduje się w pojemniku, wydzielane ciepło podnosi temperaturę reagującej masy, co przyspiesza reakcję. Przyspieszona reakcja powoduje zwiększenie ilości wydzielanego ciepła, co znowu powoduje podgrzanie reagującej masy i dalsze przyspieszenie utwardzania kleju. Tym sposobem czas, który mamy na zużycie kleju ulega znacznemu skróceniu. Wylanie całej zawartości wymieszanego kleju na podkład i rozprowadzenie go na powierzchni umożliwia odbieranie ciepła powstającego w czasie reakcji przez podkład i powietrze, w efekcie czego czas użycia kleju nie ulega skróceniu. Kleje dwuskładnikowe, jak zaznaczyłem wcześniej nie zawierają wody, ani rozpuszczalników i nie powstaje więc na powierzchni rozprowadzonego kleju zasychająca „skórka”.
Pozostawienie kleju po wymieszaniu w opakowaniu skraca czas jego użycia z 1-2 godzin do ok. 30 - 40 minut.

 

Autorem artykułu jest Pan Piotr Pióro - doradca techniczny firmy Ital Parkiet.

 

1

Serwis internetowy HARTZLACK.pl przechowuje dane osobowe oraz wykorzystuje do działania pliki COOKIES.

        

Informacje dotycząca COOKIES i danych osobowych przechowywanych w serwisie zawarte są w sekcji POLITYKA PRYWATNOŚCI. Kliknij przycisk DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ by zapoznać się z pełna jej treścią. Korzystanie z formularzy kontaktowych oraz NEWSLETTERA naszego serwisu wymaga zapoznania się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI i wyrażenia zgodny na jej stosowanie, W przeciwnym przypadku bardzo prosimy o niekorzystanie z formularzy kontaktowych oraz niezapisywanie się na NEWSLETTER.