Systemy chemoutwardzalne

Lakiery chemoutwardzalne, znane także jako lakiery utwardzane kwasowo, w tworzeniu trwałej błony bliższe są systemom rozpuszczalnikowym niż lakierom wodnym.

 

W czasie tworzenia błony w lakierze chemoutwardzalnym nakładają się dwa procesy:
- proces czysto fizyczny - odparowanie rozpuszczalników i
- proces czysto chemiczny - reakcje chemiczne między cząsteczkami wiążącymi,które prowadzą do usieciowienia

Należy zwrócić uwagę, na to, że lakier chemoutwardzalny jest mocno “wsteczny” i dlatego ma mało odczuwalne znaczenie na rynku. Ryzyko dla zdrowia wysuwa się tu na pierwszy plan. Przez dziesięciolecia lakier chemoutwardzalny był przerabiany w dużych ilościach. Jest do obróbki łatwy, szybki i bezproblemowy.

Lakiery chemoutwardzalne są systemami dwukomponentowymi, które wolno zmieszać na krótko przed obróbką. Stosunek mieszania lakieru do utwardzacza wynosi 10:1. W porównaniu do systemów poliuretanowych utwardzacz nie reaguje z masą, ale służy jako katalizator.

Jako rozpuszczalnika w lakierze używa się alkohole np. etanol. Utwardzaczem jest kwas rozpuszczony w rozpuszczalniku np.kwas solny, albo inny kwas organiczny. Kwas ten umożliwia chemiczną reakcję między tego samego rodzaju cząsteczkami substancji błonotwórczej w masie. Lakier powstaje przez wymieszanie komponentów wiążących (masę) z utwardzaczem. Rozpoczyna się reakcja katalityczna. Cząsteczki wiążące reagują teraz wspólnie i wydzielają formaldehyd jako produkt kondensacyjny. Reakcje tą nazywa się polikondensacją. Ulatniający się formaldehyd podejrzewa się o wytwarzanie raka, dlatego przed lakierowaniem tym systemem należy poinformować inwestora albo zleceniodawcę o ewentualnych zagrożeniach.

Dobra przyczepność i twarde powierzchnie po utwardzeniu są technicznymi właściwościami tej grupy lakierów. Użyte żywice mocznikowo-formaldehydowe ukazują na powierzchni drewna naturalny odcień barwy. Czas schnięcia między poszczególnymi lakierowaniami wynosi 1- do 3 godzin.

Z uwagi na wydzielanie się formaldehydu lakierowanie parkietów lakierami chemoutwardzalnymi nie ma na rynku prawie żadnego znaczenia, nie jest jednak zabronione.

Firmy, którym leży na sercu zdrowie ich klientów nie polecają lakierów utwardzanych kwasowo. Podczas lakierowania i schnięcia lakieru jak też długi czas potem jest możliwe wydzielanie się formaldehydu z powłoki.

Autorem tego artykułu pod oryginalnym tytułem "Lakiery chemoutwardzalne" jest Pan Wojciech Stanisławski - mistrz parkieciarstwa, założyciel i prezes firmy Profi-Parkiet z Warszawy.

 

1

Serwis internetowy HARTZLACK.pl przechowuje dane osobowe oraz wykorzystuje do działania pliki COOKIES.

        

Informacje dotycząca COOKIES i danych osobowych przechowywanych w serwisie zawarte są w sekcji POLITYKA PRYWATNOŚCI. Kliknij przycisk DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ by zapoznać się z pełna jej treścią. Korzystanie z formularzy kontaktowych oraz NEWSLETTERA naszego serwisu wymaga zapoznania się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI i wyrażenia zgodny na jej stosowanie, W przeciwnym przypadku bardzo prosimy o niekorzystanie z formularzy kontaktowych oraz niezapisywanie się na NEWSLETTER.