Właściwości lakierów wodnych

Lakier wodny różni się zasadniczo w procesie suszenia (schnięcia) i tworzenia błony od tradycyjnego lakieru rozpuszczalnikowego. Czysto fizyczny przebieg leży w tworzeniu błony, to znaczy przejścia lakieru ze stanu mokrego do trwałej powłoki. Graficzny rysunek objaśnia ten przebieg fizyczny w sposób naoczny.

Lakier wodny składa się z wielu małych cząsteczek z tworzyw syntetycznych, które dzięki dodatkom utrzymane są w płynnym środowisku (rys.1). Cząsteczki te powstają w konwencjonalnych systemach z akrylatu i poliuretanu, i posiadają maksymalnie wielkość 1/10.000 mm. Mimo tej nieznacznej wielkości w porównaniu z cząsteczkami systemów rozpuszczalnikowych są bardzo duże. To jest także podstawą, że lakierwodny swoim wyglądem sprawia wrażenie mleczno-mętne. Działa to tak, że cząsteczki te, mimo iż są bardzo małe, nie wnikają w swojej masie do porów drewna, jak te przy systemach rozpuszczalnikowych. Aby otrzymać suchą błonę, z systemu musi „ujść” woda. W części woda będzie przejęta przez drewno, a w części przez odparowywanie (rys.2+3). Szybkość odparowywania jest zależna od temperatury i wilgotności pomieszczenia i podłogi.

Uwaga! Za wysoka temperatura prowadzi do szybkiego wysychania a to powoduje, że będą widoczne ślady nakładania się warstw lakieru (ślady wałka). Natomiast zbyt wysoka wilgotność powietrza opóźnia ten proces.

Pomieszczenie powinno być dobrze wietrzone, aby następowała wymiana powietrza, a co za tym idzie odprowadzenie wilgoci na zewnątrz. Szybkość suszenia nie może być osiągana żadnymi innymi metodami. Gdy woda odparuje i błona optycznie będzie wyglądała na suchą, jest to fizycznie jednak często nie wystarczające, aby można było nakładać następną warstwę lakieru. Między pojedynczymi cząsteczkami są jeszcze zawsze puste przestrzenie, przez które przy wtórnym lakierowaniu w ciągu około 4 godz. woda z drugiego naniesienia lakieru przenika aż do drewna. Gdy tak się stanie - pierwsza warstwa lakieru ulegnie rozpuszczeniu i uwidoczni się w formie białego zamglenia błony lakieru.

Rysunek 3 i 4 pokazują jak puste przestrzenie zmniejszają się wskutek dalszego odparowywania cząsteczki zbliżają się, aby w stadium końcowym uformować się i skleić. Cząsteczki materiału syntetycznego od razu nie posiadają właściwości do uformowania się, osiągają ją przez dodatek niewielkiej ilości rozpuszczalników organicznych. Rozpuszczalniki te określane są jako środki wspomagające tworzenie się błony. Głównie stosowany jest tu eter glikolowy, który doprowadza cząsteczki materiału syntetycznego do pęcznienia i tym samym później do spowodowania lepszego sklejenia. Na właściwość sklejania ma duży wpływ dalszy czynnik, którym jest temperatura lakieru, podłóg i pomieszczenia. Im niższa jest ta temperatura, tym mniej elastyczne są cząsteczki, które przy nieodpowiedniej temperaturze obróbki mimo środków wspomagających tworzenie błony - żadnej błony nie utworzą.

Jakość sklejenia między sobą cząsteczek decyduje o trwałości błony. Nieodzownym jest wprowadzanie do lakierów wodnych rozpuszczalników, które to sklejanie umożliwiają. Sensowne i do wykonania jest jednak, aby część rozpuszczalników w lakierze wodnym utrzymać na niskim poziomie. Często zdarza się, że do ok. 15% rozpuszczalników znajduje się w lakierze wodnym. Lakiery ekologiczne posiadające międzynarodowe oznaczenie „Niebieskiego Anioła” posiadają do 5% rozpuszczalników.
Jeszcze do niedawna eksponowane na rynku lakierów wodnych były systemy 1-no komponentowe. Przy oferowanych 2-komponentowych lakierach wodnych z reguły chodziło o dodatek Azirydyny powodujący lepsze usieciowienie. Dzięki temu przy mniej wartościowym lakierzewodnym może być poprawiona odporność na zadrapania.
Chociaż 1-komponentowe lakiery wodne spełniają wysokie wymagania, to pozostają jednak różnice w stosunku do klasycznych rozpuszczalnikowych 2-u komponentowych lakierów poliuretanowych.
Przede wszystkim odporność na chemikalia w praktyce nie spełnia wysokich wymagań. W ostatnich latach pojawiły się 2-komponentowe lakiery wodne bazujące na 100% czystym poliuretanie. Chodzi przy tym o autentyczny system 2-komponentowy (masa + utwardzacz), który spełnia wysokie wymagania przy wszystkich właściwościach .

Systemy te posiadają:
-krańcową dobrą odporność na ścieranie
-wysoką elastyczność mimo dużej twardości
-krańcowo dobrą odporność na chemikalia
-doskonałą przyczepność do drewna.

Suma tych właściwości daje łączną jakość, która dotychczas jest osiągana tylko przez systemy rozpuszczalnikowe. Ten znakomity profil właściwości może być wyjaśniony przez mechanizm, który prowadzi do tworzenia błony lakieru.

Masa lakieru wodnego 2-komponentowego powstaje jak przy lakierze wodnym 1-komponentowym z małych cząsteczek poliuretanu, które znajdują się rozdzielone w wodzie. Utwardzacz lakieru wodnego 2-komponentowego jest tak samo zbudowany jak utwardzacz lakierurozpuszczalnikowego. Zawiera on bardzo małe cząsteczki wiążące, które mają chemicznie reaktywne miejsca (grupy izocyjanianu). Przez chemiczne zmiany obu komponentów osiąga się możliwość połączenia obu komponentów w środowisku wodnym. Schnięcie i tworzenia błony lakierniczej składa się z dwóch etapów - procesu fizycznego i chemicznego. W pierwszym wyparowuje woda i cząsteczki poliuretanu układają się ściśle jak w lakierze wodnym 1-komponentowym. Przy lakierze wodnym 1-komponentowym cząsteczki się zaklejają przez to siła wiązania między cząsteczkami jest słaba. Przy lakierze wodnym 2-komponentowym między cząsteczkami poliuretanu wnikają małe cząsteczki środków wiążących. Cząsteczki poliuretanów mają chemiczne reaktywne miejsca (grupa wodorotlenkowa-hydroksyl), które chemicznie reagują z grupą izocjanianu cząsteczek utwardzacza. Tak powstaje mnogość połączeń i siła wiązania między cząsteczkami jest wyraźnie mocniejsza jak przy zaklejaniu lakieru wodnego 1-komponentowego. Przez mnogość połączeń powstaje gęsta stabilna siatka, a więc mocna błona lakieru.

Z powodu trudności technologicznych niewiele firm oferuje wodne lakieru poliuretanowe 2-komponentowe.Artykuł Pana Wojciecha Stanisławskiego - mistrza parkieciarstwa, założyciela i prezesa firmy Profi-Parkiet z Warszawy. 


 POSZUKUJESZ WYKONAWCY? CHCESZ UZYSKAĆ RABAT NA NASZE LAKIERY?

 WEJDŹ NA DYSTRYBUCJA / WYKONAWCY, WYPEŁNIJ FORMULARZ I ODBIERZ SWÓJ RABAT!!

 

1

Serwis internetowy HARTZLACK.pl przechowuje dane osobowe oraz wykorzystuje do działania pliki COOKIES.

        

Informacje dotycząca COOKIES i danych osobowych przechowywanych w serwisie zawarte są w sekcji POLITYKA PRYWATNOŚCI. Kliknij przycisk DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ by zapoznać się z pełna jej treścią. Korzystanie z formularzy kontaktowych oraz NEWSLETTERA naszego serwisu wymaga zapoznania się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI i wyrażenia zgodny na jej stosowanie, W przeciwnym przypadku bardzo prosimy o niekorzystanie z formularzy kontaktowych oraz niezapisywanie się na NEWSLETTER.